Huidige tentoonstellingen

Tegenwind. Armoede in België sinds 1800

01.09.201726.11.2017

Eén Belg op zeven leeft in armoede. Dat is leven tegen de wind in. Met vlagen dringt de rauwe...

Restauratie / Revelatie - De buitenluiken van het Lam Gods

12.10.201626.11.2017

In 2012 begonnen de restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium aan de...

Het Lam Gods ont(k)leed!

02.10.201226.11.2017

Deze expositie benadert, tijdens de duur van de restauratie, het Lam Gods vanuit een bijzondere...

De monumentaliteit van deze unieke tentoonstellingsruimte en haar bijzondere lichtinval maken elke tentoonstelling tot een onvergetelijke ontmoeting.

Toekomstige tentoonstellingen

Voorbije tentoonstellingen

OER is een weerspiegeling van een belangrijk kantelmoment in de Vlaamse kunstgeschiedenis, van ca. 1880 tot 1930. De tentoonstelling brengt een uitzonderlijke selectie van topstukken van de meest invloedrijke schilders uit die periode. De stukken bevinden zich grotendeels in privébezit en worden voor de eerste keer getoond aan het grote publiek.

De wereld van vandaag is het product van de late middeleeuwen. In wat nu Vlaanderen heet, verschijnt een nieuwe mens die niet langer aanvaardt wat Kerk en adel voorspiegelen. Hij ontdekt, creëert en innoveert. Waar geld is, gluurt zonde om de hoek en hij komt ten val. Maar de geest van de ondernemende mens leeft triomfantelijk voort tot op vandaag.

Het middenpaneel van het Lam Godsveelluik biedt een weelderig decor van planten en bloemen. Niet alleen de verscheidenheid, maar ook de natuurgetrouwheid waarmee de gebroeders Van Eyck deze flora penseelden, treffen.

Als missionaris bij de Indianen van het Columbia Plateau en de Plains is de jezuïet Pieter Jan De Smet (Dendermonde 1801—Saint Louis 1873) een bevoorrechte getuige van een belangrijke fase in de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika.

In deze duotentoonstelling brengt 'Gent Cinemastad' de levendige bioscoopcultuur in Gent die 120 jaar geleden startte, floreerde tijdens het interbellum, maar ook diepe crisissen kende.
In 'USA, Filmpaleizen in de eerst helft van de 20° eeuw 'getuigen de prachtige foto's van Yves Marchand en Romain Meffre, ondanks de vaak vervallen toestand, van de gloriedagen van deze cinemapaleizen.

Welkom op Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster