Huidige tentoonstellingen

Caermersklooster wordt nieuw platform voor beeldende kunsten

12.01.201805.03.2018

De Stad Gent is op zoek naar een partner voor de artistieke exploitatie van het...

De monumentaliteit van deze unieke tentoonstellingsruimte en haar bijzondere lichtinval maken elke tentoonstelling tot een onvergetelijke ontmoeting.

Toekomstige tentoonstellingen

Op dit moment zijn er geen toekomstige tentoonstellingen gekend in het systeem.

Voorbije tentoonstellingen

Dit jaareinde brengen we een overzichtstentoonstelling van de Waaslandse kunstenaar André Heye.

Eén Belg op zeven leeft in armoede. Dat is leven tegen de wind in. Met vlagen dringt de rauwe realiteit binnen in alle kieren van het leven. Armoede is altijd aanwezig, nooit helemaal afwezig. Ze beroert kleine en grote zaken, en is vaak onzichtbaar - zeker voor de buitenwereld.

OER is een weerspiegeling van een belangrijk kantelmoment in de Vlaamse kunstgeschiedenis, van ca. 1880 tot 1930. De tentoonstelling brengt een uitzonderlijke selectie van topstukken van de meest invloedrijke schilders uit die periode. De stukken bevinden zich grotendeels in privébezit en worden voor de eerste keer getoond aan het grote publiek.

In 2012 begonnen de restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium aan de behandeling van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck. Niemand vermoedde dat dit zou uitmonden in een ware revelatie: de echte Van Eyck was eeuwenlang verborgen achter overschilderingen!

De wereld van vandaag is het product van de late middeleeuwen. In wat nu Vlaanderen heet, verschijnt een nieuwe mens die niet langer aanvaardt wat Kerk en adel voorspiegelen. Hij ontdekt, creëert en innoveert. Waar geld is, gluurt zonde om de hoek en hij komt ten val. Maar de geest van de ondernemende mens leeft triomfantelijk voort tot op vandaag.

Diversen

Door een beslissing van de Vlaamse regering worden de provincies afgeslankt vanaf 1 januari 2018. Dit houdt in dat hun culturele en persoonsgebonden bevoegdheden, met alle daaraan verbonden middelen en personeel worden overgedragen. Het gaat over de bevoegdheden cultuur, sport, jeugd, welzijn en gelijke kansen.