Huidige tentoonstellingen

Tegenwind. Armoede in België sinds 1800

01.09.201726.11.2017

Eén Belg op zeven leeft in armoede. Dat is leven tegen de wind in. Met vlagen dringt de rauwe...

Restauratie / Revelatie - De buitenluiken van het Lam Gods

12.10.201626.11.2017

In 2012 begonnen de restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium aan de...

Het Lam Gods ont(k)leed!

02.10.201226.11.2017

Deze expositie benadert, tijdens de duur van de restauratie, het Lam Gods vanuit een bijzondere...