Restauratie

De laatste en meest omvangrijke restauratiefase van het Caermersklooster laat een nog grotere waaier aan cultuur gerelateerde tentoonstellingen toe. Bovendien maakt de afsluitbaarheid van de zalen verschillende gelijklopende activiteiten mogelijk zoals lezingen, colloquia, kleine recitals, recepties en banketten. De restauratie verloopt in verschillende fasen. Absolute prioriteit wordt gegeven aan de verbouwing van de vleugel langs de Vrouwebroersstraat, waarbij drie prachtige zalen beschikbaar komen. Daaropvolgend wordt de vleugel aan de Plotersgracht gerenoveerd en ten slotte de middelvleugel, die een verbinding met de infirmerie tot stand brengt. Op dat moment verhuist de ingang van het Caermersklooster definitief naar de Trommelstraat. Naast de infirmerie zal een aantrekkelijk toegangscomplex worden uitgebouwd, waarbij een onthaal, een balie, een documentatie- en winkelruimte, een vestiaire, toiletten en een museumcafé aansluiten. Die nieuwe toegang realiseert een gemakkelijke doorgang naar de Vrijdagmarkt, waar een ruime parkeergelegenheid voorhanden is. De brouwerij wordt een cafetaria met een buitenterras in de infirmerietuin en een heraangelegde pandhof wordt nauw betrokken bij het tentoonstellingsgebeuren.