Vochtbestrijding Antwerpen: Uw vochtproblemen opgelost

Vochtbestrijding Antwerpen: Uw vochtspecialist voor al uw vochtproblemen

Welkom bij Moisture Control Services

Minimaliseer schade aan uw eigendom met onze services: Waterschadeherstel, schimmelverwijdering en -herstel, drogen van documenten, riolering en afval opruimen, opruimen van trauma en plaats delict, opruimen van geneesmiddelenlab, professionele tapijtreiniging en meer! Lees meer over vochtbestrijding Antwerpen op www.vochtbestrijding-antwerpen.be

Waterschade Herstel

MCS biedt uw totale oplossing voor waterschade, waaronder structureel drogen (bouwen), drogen van houtvloeren, drogen van documentatie tot testen van het vochtgehalte in beton.

Schimmel sanering

Moisture Control Services heeft een bewezen staat van dienst in het oplossen van uw schimmelprobleem zodat het niet terugkeert. Als we de oorzaak van uw schimmelprobleem niet kunnen vinden, brengen we u geen kosten in rekening voor de inspectie.

Riolering Opruimen

MCS biedt expertise op het gebied van rioleringsschade, beoordeling, restauratie en sanering wanneer u afvalwaterverontreiniging oploopt in uw eigendom.  

Waarom voor ons kiezen?

Om deze leidende positie in de sector te behouden, is het beleid van Caermersklooster om onmiddellijk te reageren, een hoge standaard van vakmanschap te handhaven en continu te streven naar excellentie in kwaliteit vanuit alle facetten van onze activiteiten.

Klantgarantie

Wij garanderen klanttevredenheid. In de onwaarschijnlijke situatie dat u niet tevreden bent met onze taak, zullen we het gevraagde item opnieuw bezoeken en corrigeren. Als dit niet naar uw tevredenheid kan worden bereikt, zullen wij u de waarde van dit werk terugbetalen.

180
Ervaren professionals
12
Jarenlange ervaring
230 +
Blije klanten  
5/5
“Ik wilde je gewoon een kort berichtje sturen om je te bedanken voor al je hulp die je hebt geboden. Jullie mensen hebben een geweldig werk gedaan!”
Pip Klarenbeek
5/5
“Ik had niet zo'n geweldige service van je bedrijf verwacht. Ik ben erg dankbaar voor het helpen van vochtproblemen”
Yoshua van Wissen
van de blog

Laatste berichten

Vochtbewegingsmechanismen

Vochtbewegingsmechanismen

Capillaire zuigkracht

Capillaire zuiging verplaatst vocht door poreuze materialen. Het water kan omhoog worden getrokken door kleine poriën in de betonnen voet en plaat en lateraal door muren. Dit effect creëert de ring van vocht die wordt gezien aan de basis van veel kelderwanden. Dit komt veel voor bij koude gewrichten. Water kan aanzienlijk stijgen door capillaire trek, zoals hieronder weergegeven:

Grondsoort en hoeveelheid capillaire stijging:

Grind – Minder dan een paar centimeter.
Zand – 1 tot 8 voet.
Slib – 12 tot 16 voet.
Klei – 12 tot 20 voet.

Vochtbewegingsmechanismen – Luchtlekkage door muren en vloer.

In de meeste huizen ontstaat een stapeleffect omdat warme lucht stijgt. Dit veroorzaakt een negatieve druk op de kelder en trekt vochtige lucht aan door eventuele scheuren of openingen in de fundering, inclusief open putten. Daarom moeten putten een luchtdichte afdekking hebben. Met een betonnen blokfundering wordt vochtige lucht door de blokkernen gezogen, vooral als ze open blijven op de bovenste baan.

Vochtbewegingsmechanismen – Dampdiffusie door funderingsmuren.

Dampdiffusie is de beweging van vocht in de damptoestand door een materiaal. Het is afhankelijk van de permeabiliteit van het materiaal en de drijvende kracht van het dampdrukverschil. In een kelder kan damp van de nattere grond door betonnen muren en vloeren naar de binnenkant van de droger kelder diffunderen. Dampvertragers zoals funderingsafdichting en polyethyleen vertragen dit proces.

Typische oorzaken van vochtproblemen in de kelder

Oorzaken van vochtproblemen – onvoldoende sortering.

PROBLEEM: als de grond rond een fundering vlak is of naar het huis toe helt, wordt water in de kelder geleid. De grond naast het huis wordt vaak opgevuld zonder de juiste verdichting en vestigt zich later. Dit is vooral het geval onder bogen waar water zich kan verzamelen naast de keldermuur.

OPLOSSING: Plaats de aarde rond het huis zodat deze ten minste 6 voet per voet van de funderingsmuur afloopt.

Defecte of ontbrekende goten en regenpijpen dragen bij aan vocht in de kelder.

PROBLEEM: ontbrekende goten en regenpijpen zorgen ervoor dat regenwater naar de funderingsperimeter wordt geleid. Een downspout zonder extender of splashblock is slechter dan helemaal geen downspout. Het zet het enorme volume regenwater van het dak af op een enkele geconcentreerde locatie in de buurt van de kelder.

OPLOSSING: Plaats minimaal één downspout per 50 lineaire voet dakrand. Uitbreidingen zouden water minstens 4 voet voorbij de muur moeten lozen. Schuine betonnen trottoirs rond kelders zijn zeer effectief in het geleiden van regenafvoer.

Onjuist ontworpen vensterputten zorgen ervoor dat water naar de kelder stroomt.

PROBLEEM: vensterputten zijn als een afvoer direct naast de keldermuur. Vaak zijn ze onjuist gebouwd, zodat water naar wordt gericht in plaats van weg van de fundering.
OPLOSSING: Raamputten moeten van de voet tot de vensterbank worden gevuld met grof aggregaat van 3 / 8- tot 3/4-inch. Een extra verlenging van de afvoertegel moet zich uitstrekken van de voet naar de basis van de vensterput.

Vocht in kelders: oorzaken en oplossingen

oorzaken en oplossingen

Een probleem dat uw gezondheid en huis kan beschadigen

Vochtproblemen in bestaande kelders komen veel voor, maar worden vaak niet begrepen of niet goed behandeld. In een kelder die zelden wordt gebruikt en gescheiden is van de leefruimtes erboven, is dit misschien geen groot probleem. De meeste kelders in Minnesota zijn echter via leidingen of andere openingen verbonden met de rest van het huis. Bovendien worden kelders steeds vaker gebruikt als afgewerkte woon- en slaapkamerruimtes. In deze gevallen zijn vochtproblemen niet alleen vervelend en ongemakkelijk, maar kunnen ook leiden tot aanzienlijke gezondheidsproblemen. Schimmels en meeldauw kunnen groeien in vochtige tapijten en onder wandbekleding. Het afwerken van een kelder zonder eerst de vochtproblemen aan te pakken, kan de gezondheidstoestand verergeren en ook tot aanzienlijke schade leiden. Kelderwaterproblemen zijn oplosbaar, maar er zijn kosten aan verbonden om het goed te doen.

Het probleem begrijpen

Om vochtproblemen in de kelder te corrigeren, is het noodzakelijk om te begrijpen waar het water vandaan komt en met welke mechanismen het in de kelder kan komen. Er zijn slechts drie bronnen van vocht.

 


Vloeibaar water uit regen of grondwater.

Vochtbronnen binnenshuis zoals luchtbevochtigers, ongeventileerde wasdrogers, badkamers en koken, evenals het vocht in beton na de bouw.
Vochtige buitenlucht die de kelder binnenkomt en op koelere oppervlakken condenseert.
Vocht wordt overgebracht van de buitenkant van het gebouw naar het interieur van de kelder door vier mechanismen:

Vloeibare waterstroom.

Capillaire zuigkracht.
Dampdiffusie.
Luchtbeweging.
Soms zijn problemen terug te voeren op een slechte constructie met barstende, bezinkende fundamenten. In veel gevallen kunnen huizen en kelders echter structureel gezond zijn, maar zijn ze vaak niet goed gebouwd om waterafvoer aan te kunnen. Het niet gebruikelijk maken van het grondoppervlak weg van de fundering of het ontbreken van een goed goot- en regenpijpsysteem is gebruikelijk. Ontbrekende of niet-functionerende ondergrondse afwateringssystemen worden ook relatief vaak gevonden. Deze problemen kunnen allemaal worden aangepakt en gecorrigeerd als een systematische aanpak wordt gebruikt.

Deze pagina beschrijft kort vochtbronnen, mechanismen voor vochtbeweging en typische vochtproblemen in de kelder. Vervolgens wordt een stapsgewijs proces voor het aanpakken van elk probleem gepresenteerd, samen met verschillende gedetailleerde benaderingen om het probleem op te lossen.

Symptomen

Water druppelt uit muren.
Staand water op de vloer.
Verzadigde basis van betonnen blokwanden; een ring van vocht.
Vochtige, vochtige lucht.
Condens op koude muren en vloer in de zomer.
Geur, schimmel en meeldauw.
Verslechtering van tapijt of hout.
Rot en verval van houten kopstukken, balken, dorpelplaten en kolommen.
Kleuring en blaarvorming van wandbekleding.
Efflorescentie, afbrokkeling van beton of metselwerk.

Kelder vochtbronnen

Regen en grondwater
In een regen van 1 inch valt 1,250 gallons water op het dak van een huis van 2.000 vierkante voet. Zonder goede sortering, goten en regenpijpen stroomt een deel van dit water in de kelder. De waterspiegel onder klasse kan ook stijgen als gevolg van overstromingen of seizoensgebonden terreinomstandigheden. Dit is de reden waarom afvoertegelsystemen worden aanbevolen rond keldermuren, zelfs in zandige of grindgronden.

Vochtbeheersing voor nieuwe woongebouwen

Vochtbestrijding

Vocht hoopt zich op wanneer de snelheid van het binnendringen van vocht de snelheid van vochtverwijdering overschrijdt. Wanneer vochtophoping het vermogen van de assemblagematerialen om het vocht op te slaan overschrijdt zonder de prestaties of de lange levensduur aanzienlijk te verminderen, ontstaan ​​vochtproblemen.
Verschillende strategieën kunnen worden geïmplementeerd om het risico op vochtschade te minimaliseren. De strategieën vallen uiteen in de volgende drie groepen:

• controle van het binnendringen van vocht
• controle van vochtophoping
• verwijdering van vocht

Strategieën in de drie groepen kunnen in combinatie worden gebruikt en zijn op die manier het meest effectief gebleken. Strategieën die effectief zijn bij het regelen van het binnendringen van vocht, zijn echter vaak niet effectief als bouwconstructies nat beginnen en kunnen in feite schadelijk zijn. Als een techniek effectief is om te voorkomen dat vocht een assemblage binnendringt, is het waarschijnlijk ook effectief om te voorkomen dat vocht een assemblage verlaat. Omgekeerd kan een techniek die effectief is bij het verwijderen van vocht ook vocht binnendringen. Evenwicht tussen binnenkomst en verwijdering is de sleutel in veel samenstellingen.
Van de mechanismen die betrokken zijn bij de oppervlaktebevochtiging en interstitiële bevochtiging van bouwconstructies, is de meest significante vloeistofstroom waarbij regen en grondwater de vochtbronnen zijn. Het beheersen van regenintrede boven grade en grondwaterintreding onder grade zijn van oudsher de zorg van generaties bouwers en ontwerpers. Luchttransport en dampdiffusie zijn niet zo voor de hand liggende bijdragen aan de bevochtiging van bouwelementen. Elk mechanisme kan leiden tot vochtgerelateerde bouwproblemen.

Alle vochtbeweging en dus elk vochtgerelateerd probleem is een gevolg van een van deze mechanismen of een combinatie van deze mechanismen.

Historisch gezien zijn succesvolle benaderingen van vochtbeheersing meestal gebaseerd op de volgende strategie: (1) voorkomen dat bouwelementen en oppervlakken nat worden van buitenaf, (2) voorkomen dat bouwelementen en oppervlakken nat worden van binnenuit, en (3) als bouwelementen of oppervlakken nat worden, of nat beginnen, laat ze dan drogen aan de buitenkant of de binnenkant.

Bouwconstructies in alle klimaten kunnen op dezelfde manier nat worden van buitenaf door vloeistofstroming (regen en grondwater als vochtbronnen). Dienovereenkomstig zijn technieken voor het regelen van de vloeistofstroom in alle klimaten vergelijkbaar en uitwisselbaar.

Klimaatafhankelijkheid van vochtbestrijding

Gebouwen moeten geschikt zijn voor hun omgeving, zowel exterieur als interieur. Het is meestal niet praktisch om dezelfde manier van bouwen te bouwen in Montreal, Memphis, Mojave en Miami. Het is koud in Montreal, het is vochtig in Memphis, het is warm en droog in Mojave en het is warm en nat in Miami. En dat is alleen de buitenomgeving. Het is ook niet wenselijk om dezelfde manier van bouwen te bouwen om een ​​garage, huis en zwembad te omsluiten. De binnenomgeving beïnvloedt ook duidelijk het ontwerp van de behuizing van het gebouw en het mechanische systeem.

Milieubelasting

Hygro-thermische gebieden en zones voor blootstelling aan regen worden gedefinieerd als omgevingsbelastingen [1]. Deze belastingen moeten worden gebruikt bij het ontwerp, de constructie, de bediening, de diagnose en het begrip van bouwbehuizingen en mechanische systemen (zie Sidebar). De mantra “locatie, locatie en locatie” is niet alleen van toepassing op onroerend goed, maar ook op bouwwetenschap.

De luchtvochtigheid in een ruimte regelen

De luchtvochtigheid

Of u de luchtvochtigheid in een kamer om een ​​specifieke reden wilt aanpassen of gewoon comfortabeler wilt maken, het kan een beetje lastig zijn om het niveau precies te krijgen waar u het wilt. Gebruik voor een precieze aanpassing een luchtontvochtiger om vocht uit de lucht te verwijderen of een luchtbevochtiger om vocht toe te voegen. Er zijn ook enkele geweldige doe-het-zelfopties waar je uit kunt kiezen, zoals het laten draaien van uitlaatventilatoren, het nemen van koelere douches of het plaatsen van een kom met water in de buurt van een warmtebron om stoom te produceren.

Investeer in een hygrometer om een ​​specifieke vochtigheidsmeting in elke kamer te krijgen. Voor ruimtes die op een specifieke luchtvochtigheid moeten worden gehouden, zoals een wijnkelder of een kunststudio, geeft een hygrometer u de snelste, meest nauwkeurige meting op een bepaald moment. Winkel online of bij uw plaatselijke woningverbeteringswinkel om er een te vinden die past bij uw budget. Installeer het in de te bewaken ruimte en volg de instructies van de hygrometer om het nauwkeurig te lezen
Over het algemeen kosten hygrometers overal van $ 10 tot $ 40, alleen afhankelijk van het merk en zijn mogelijkheden.

 

 

Gebruik een natte / droge thermometer om het vochtigheidsniveau handmatig te bepalen. U hebt 2 thermometers, katoenen gaas, elastiekjes en water op kamertemperatuur nodig. Wikkel een nat stuk katoenen gaas rond de bodem van een van de thermometers. Plaats de thermometers naast elkaar in de kamer waarin u de luchtvochtigheid moet meten. Wacht 2 tot 3 uur en noteer dan de temperatuurmeting op elke thermometer. Trek de temperatuur van de natte thermometer af van die van de droge thermometer – dit is het vochtigheidspercentage voor die kamer. [2]
Hoe droger de lucht, hoe lager de temperatuur op de natte thermometer.

Let op de ramen op vocht. Als de ramen in een bepaalde ruimte mistig zijn, betekent dit dat de luchtvochtigheid in de kamer op een hoog niveau is. Een overmatige hoeveelheid luchtvochtigheid in een kamer zal ervoor zorgen dat de binnenkant van de ramen beslaat, wat betekent dat je de kamer moet ontvochtigen om het weer in balans te brengen Denk na over wanneer je doucht en hoe de ramen en spiegels vaak worden bedekt met stoom wanneer je uitstapt. Dat komt omdat het vochtgehalte in de lucht enorm toenam terwijl het water liep door de temperatuur van het water en de stoom die het produceerde.

Controleer de muren en plafonds op de ontwikkeling van schimmel. Dit is een mogelijk teken dat een kamer te vochtig is. Vocht in de lucht en op de muren kan niet volledig verdampen, wat een voedingsbodem vormt voor schimmels en andere bacteriën. Een luchtontvochtiger kan helpen overtollig vocht uit de kamer te verwijderen, zodat u de schimmel kunt behandelen en voorkomen dat deze terugkeert.

Houd er rekening mee dat schimmel soms wordt veroorzaakt door een andere waterbron, zoals een lekkend plafond of een kraan, en mogelijk niet specifiek te wijten is aan overmatige vochtigheid. Als dat het geval is, moet het lek worden verholpen om het schimmelprobleem op te lossen.

Neem contact op

Neem gerust contact met ons op voor al uw vragen